Fysiotherapie Speelman (vertegenwoordigd door Karin Speelman zijnde praktijkeigenaar vanaf 1982) vindt uw privacy belangrijk. In dit aangepaste privacy statement leest u hoe uw persoonsgegevens worden beschermd en
wat u daarvan mag verwachten.

Zo weet u over welke gegevens Fysio Speelman beschikt, hoe die gebruikt worden en hoe u daar inzicht in kan hebben, over kan beschikken, zaken in mag wijzigen of er bezwaar tegen kunt maken.

1. Informatie over de praktijk (Verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam: Fysiotherapie Speelman
Naam: Karin Speelman
Adres: Dorpsstraat 135
Postcode / woonplaats: 3481EC Harmelen
Telefoonnummer: 0348441562 en 0612679171
E-mailadres:
Functionaris gegevensbescherming (FG):via VVAA
BIG 69035074104

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan mij/ons verstrekt is belangrijk voor mij/ons. Dat vertrouwen is mede bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Beste lezer, cliënt,

In deze privacyverklaring vind U informatie hoe uw persoonsgegevens worden beschermd en wat u daarvan mag verwachten.
Zo weet u over welke gegevens Fysio Speelman beschikt, hoe die gebruikt worden en hoe u daar inzicht in kan hebben, over kan beschikken, zaken in mag wijzigen of er bezwaar tegen kunt maken.
Kortom...de rechten die U heeft en conform de huidige wet- en regelgeving.(oa de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

het verwerken van uw intake gegevens voor een paramedisch behandeling en bewaken van de voortgang ervan.

  • het voeren van correspondentie met u per email, post of W.app aangaande afspraken of wijzigingen daarin .Vorm van overleg heeft u samen met mij bij intake bepaald.
  • Indien u mij daarvoor toestemming heeft gegeven het overleggen van relevante gegevens met bv de behandelend/verwijzend arts of collega en alleen die gegevens die in het belang zijn van de effectiviteit van uw behandeling en/of welzijn.
  • Het verstrekken van informatie aan u, sturen van een nota of anderszins overleggen over uw dossier of behandelingen . De vorm waarin heeft u samen met mij bij uw intake vastgelegd.
  • Het declareren van de door u genoten diensten bij uw zorgverzekeraar op gepaste veilige wijze tenzij anders met elkaar overeen gekomen (bv bij niet gecontracteerde zorg op notabasis).

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en gelden er bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieders Monitor Rehab Systems en Edevop zijn gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Zij gaven een verwerkingsverklaring aan mij af en uw gegevens bevinden zich niet in mijn pc, maar bereik ik via veilig inloggen.

Ook worden uw gegevens bij aanvang van de behandelingen (en daarna zo nodig evaluerend gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd via een beveiligde site van Vecozo voor (para)medici. Uw overstap naar een
andere zorgverzekeraar en het verzekerde pakket is bv ook daarin te traceren.

Bij het aanvragen van een machtiging bij een chronische indicatie worden uw gegevens gebruikt richting zorgverzekeraar om die aan te vragen en ook daarin heeft u inzage als u daarvan de exacte formulering wilt
meelezen. Dit gaat per post en van de zorgverzekeraar ontvangt u zelf altijd het origineel van de machtiging en de therapeut de kopie.

Rapportages aan specialisten/ verwijzers gaan alleen weg na uw toestemming en hetzij per post , hetzij via U in een open envelop. Bij de locale huisartspraktijk Harmelen/Vleuterweide lever ik deze rapportages die van u daarheen mogen persoonlijk in bij de dienstdoende praktijkasssitente die verder zorg draagt voor de verwerking ervan in uw dossier aldaar. Naar andere paramedicus (podoloog bv) via U in open
envelop.

Bij het uitzetten van een enquête naar Qualiview vraag ik u expliciet om toestemming (en heb dat ook bij de intake gedaan) en gaan de daarvoor relevante gegevens eenmalig naar dat bedrijf zodat u mij onafhankelijk en anoniem kunt beoordelen.

5. De bewaartermijn

Uw gegevens worden tenminste bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. 
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd tenzij anders met u afgesproken.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens indien u dat wenst. U heeft het recht op…

  • Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
  • Rectificatie het recht om gegevens in uw dossier te veranderen.
  • Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van Uw recht kunt een verzoek richten aan de praktijk via ons e-mailadres of per post. U verneemt dan van mij hoe e.e.a. verder gaat verlopen en hoe en wanneer.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u dan een e-mail op ons e-mailadres naar  Mochten u en ik er echt niet uitkomen en u elders daarover een klacht willen indienen , doe dat dan bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

KARIN SPEELMAN, (oedeem)fysiotherapeute Harmelen.
Hoopt u ten alle tijden van dienst te zijn waar mogelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiotherapie Speelman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Adres

Praktijk voor Fysiotherapie Karin Speelman

Dorpsstraat 135
3481EC Harmelen
T  0348 441 562
M 06 514 179 93 of 06 126 791 71
 
BIG 69035074104

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag maatwerkafspraken mogelijk.
Zowel in de praktijk als bij U thuis.